FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen arbeider for å bringe friluftslivet ut til alle regionens innbyggere. Lindesnesregionen består av kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes. Åseral er vertskommune for friluftsrådet. Regionen har alle muligheter innen friluftsliv, fra vannaktiviteter i tilknytning til sjøen i Lindesnes og Mandal, til de høyeste topper i Åseralsheiene som utgangspunkt for vandring og fjellaktiviteter.

Friluftsrådet skal være en naturlig samarbeidspartner for både offentlige og private aktører. I tillegg til et tett samarbeid mellom friluftsrådet og andre kommunale aktører, knytter vi også til oss samarbeidspartnere fra  lag, foreninger, skoler og barnehager. Våre medlemmer er alle regionens innbyggere, det gir oss et mangfold av målgrupper for våre tiltak, og noen fantastiske muligheter i valg av aktiviteter og satsningsområder. Samtidig stiller det krav til oss i forhold til å nå flest mulig, også de som har en større terskel enn andre for å ta del i friluftslivet. Noen klarer seg godt på egenhånd, andre kan ha nytte av våre tiltak for å ta del i de gode opplevelsene friluftslivet kan tilby.

Årsrapporter

Årsrapport for 2016

Årsrapport for 2015

Årsrapport for 2014

Årsrapport for 2013