Allemannsretten i grunnloven

posted in: Aktuelt | 0

Tekst: Friluftsrådenes Landsforening (www.friluftsrad.no)

 

Allemannsretten er en bærebjelke i det norske samfunnet, en viktig del av vår identitet og kulturarv. Den har uvurderlig betydning for folks trivsel og helse, er viktig for utmarksnæring og legger grunnlag for reiselivsnæringa. Derfor har allemannsretten en naturlig plass i grunnloven.

Tirsdag 14. mars behandler Stortinget forslag fra Karin Andersen m.fl. (SV) om grunnlovsfesting av allemannsretten. Forslagsstiller Karin Andersen fra SV mener allemannsretten har en naturlig plass i grunnloven.

– Allemannsretten er en frihet, en umistelig verdi som har formet oss som individer, folk og samfunn. Av norske verdier er vel denne av de mest grunnleggende, sier hun.

Friluftsrådenes Landsforbund og en rekke Friluftslivsorganisasjoner med Den Norske Turistforening i spissen, støtter forslaget og håper det vil få bred støtte fra partiene på Stortinget.

– Retten til ferdsel, opphold og høsting i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen, er bærebjelken for det norske friluftslivet. Allemannsretten og friluftslivet har uvurderlige betydning  for livskvalitet. Det skulle bare mangle at vi ikke brukte det sterkeste virkemiddelet vi har for at den blir ivaretatt for all framtid, sier daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, Morten Dåsnes.

Viktig signal

I dag er allemannsretten regulert blant annet i Friluftsloven fra 1957. Den gir alle tilgang til å oppholde seg, gå turer og høste fra naturen. Ferdselen skal skje hensynsfullt overfor naturen og andre mennesker. Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils Øveraas, mener en grunnlovsfesting av denne retten vil gi et viktig signal om at denne ikke skal svekkes.

– Selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, ser vi at den er under press hver eneste dag, både i strandsonen og på fjellet. Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal være åpne for alle, er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag. Det sterkeste signalet vi kan gi om allemannsrettens status og betydning, er å forankre den i grunnloven, sier han.

 

Her kan du lese grunnlovsforslaget.