Premieutdelingen er utsatt til februar

Premieutdelingen for TellTur 2015 har dessverre blitt litt forsinket, og blir  nok satt opp litt ut i februar. Vi har ikke fått koppene klare, og mangler et par detaljer før vi kan sette dato. Men vi vil annonsere tid og sted så snart alt er på plass, og kontakte vinnerne i forkant. FLiR-koppen 2015 vil deles ut til de med over 200 poeng. Barn under 12 år får diplom. I tillegg trekker vi tre ekstra premier blant våre topp 10.

Vi kontakter vinnerne

Alle vinnerne av TellTur 2015 som har registrert seg med e-post eller mobilnummer på telltur.no blir kontaktet i god tid før arrangementet. Vi vil også annonsere på nettsiden og på facebook-siden vår.

Premier 2015

I tillegg til FLiR-koppene vil det trekkes ut en ekstra premie fra de 10 øverste på lista. De tre ekstrapremiene for 2015 er en flott Camelbak drikkesekk, et armbånsdkompass fra Silva, som er kjekt når man skal orientere seg ute på tur. Vi takker Intersport Evje for godt samarbeid og godt tilbud! Den siste premien er boka Skikompis, som viser hvordan man tryggere kan ferdes i fjellet. Den er skrevet av Christer Lundberg Nes, til daglig fagleder aktivitet i Friluftsrådet for Ålesund og Omland.

 

Telltur 2015 er avsluttet!

TellTur-sesongen er slutt for i år. I desember skal vi telle opp registreringene i alle kommunene, og i disse dager arbeides det med årets FLiR-kopp som deles ut til de med over 200 poeng. Barn under 12 år får diplom, og vi vil trekke ut 3 heldige fra topp 10-lista som vil få ekstra premie. Premieutdelingen vil skje i slutten av januar, og vinnerne vil bli kontaktet.

Økt interesse for TellTur

Foreløpige analyser viser at det er en stigende interesse for regionens digitale turpost-konkurranse. Det er flere antall besøkende per poster, og flere har registrert seg på telltur.no i år. De mest populære turmålene er lavterskel-turene i kommunene, men toppene ligger som en god nummer to. Turposten på Sjøsanden i Mandal topper listene med sine 145 besøk i år. Også i år har vi stort sprang mellom yngste registrerte deltaker (3 år) og eldste registrerte deltaker (85 år). Selv om alle trender viser en økning i digitalt registrerte kan vi se at det fortsatt er mange som skriver seg opp manuelt i bøkene som er plassert ut på noen av postene. Disse blir ikke med i opptellingen av konkurransen, men vi ser at det er stor turglede i regionen – noe vi i friluftsrådet er veldig glade for! Digital turpostregistrering er fortsatt ferskt hos oss, og vi regner med at deltakelsen vil øke i takt med at prosjektet får kjøre seg inn.

Elin Pedersen og venninne Torill Netland var på TellTurs toppliste 2014. (foto: T. Netland)
Elin Pedersen og venninne Torill Netland var på TellTurs toppliste 2014. (foto: T. Netland)
Fjorårets vinnere kommer fra Mandal

To turglade damer toppet listene i 2014 og da hørte vi med dem hvordan de hadde opplevd TellTur. Elin Pedersen og Torill Iren Netland gikk sin første TellTur til Hermanshei. De har hatt faste turdager i uka og benytter mye nærområdet sitt. I 2013 var de med på Turpost i Mandal, et manuelt turpostopplegg vi i FLiR satte opp i samarbeid med Mandal kommune og lokale ildsjeler. Netland og Pedersen ble kjent med TellTur gjennom Lindesnes Avis.

– Har dere sett på TellTur 2014 som en konkurranse?
– Nei, vi pleier bare å gå tur sammen. Formen er grei og humøret alltid godt. Vi tar med oss vann, nøtter og frukt, og mer niste på langtur. Det blir mye latter og skøy.

Torill på Skorae
Torill Netland på Skoræ (foto: E. Pedersen).

-Er det noen turer dere spesielt vil anbefale?
Turer som passer for alle aldre er Heddeland rundt, Hesså, Gluba, Sjøsanden, Lysløypa i Byremo og rundt kanalen i Spangereid. Voksne bør ta turen til Skoræ, Skogknuten og Ørnemyrfjeddet. Men vi vil nok si at Skoræ i Åseral skiller seg ut som det beste turminnet. Der likte vi oss godt! Vi har hatt mange flotte turer og opplevelser. Ved å være med på TellTur har vi fått forslag til turer som vi ellers ikke ville kommet på, sier Netland og Pedersen i en samtale vi hadde med de aktive damene i fjor. Et raskt blikk på listene viser at de har tilbakelagt flere mil også i 2015.

Gi oss tilbakemeldinger
Posten på Ørnemyrfjeddet i Audnedal (foto: Harald Solås).

Netland og Pedersen avslutter med at de også hadde noen vanskeligheter i 2014 når de lette lenge etter en post som ikke var der den skulle. Posten de sikter til var i Marnardal og denne har vi i årets konkurranse erstattet med andre turmål. Det har også i år kommet inn meldinger til oss når det har vært mangler ved postene og liknende, og vi har forsøkt å rette opp underveis. Men det er veldig flott at dere gir oss tilbakemeldinger når dere møter på utfordringer med det digitale eller ute på postene! Slik kan vi ha oversikt og få rettet opp slik at vi kan gi dere best mulig turopplevelse.

FLiR-koppen 2015 får fiskemotiv
FLiR-motivet 2014 var en nøtteskrike (illustrasjon: Maya Hjertholm).
FLiR-motivet 2014 var en nøtteskrike (illustrasjon: Maya Hjertholm).

De som har gått TellTur har blitt møtt med små faktabokser på hver post. Disse har informasjon om fugler, trær, mineraler, fisker og blomster. Det er fra disse postene vi plukker ut motivet som får komme på årets FLiR-kopp. Historiens første FLiR-kopp ble prydet med nøtteskrika. Årets motiv blir til på tegnebordet i dette øyeblikk, og er hentet fra verden under vann. Alle Tell-turere som har gått seg til over 200 poeng får hver sin kopp i premie. Koppen blir den samme som i fjor, og tanken er at det vil bli gøy å samle koppene for hvert år. Etterhvert vil vi også se på mulighet for at de som ønsker det kan kjøpe koppene. Send oss gjerne en e-post om du er interessert.

 

Kan du din Allemannsrett?

Allemannsretten gir oss lov til å gå fritt på ski og til fots i fjellet, høste bær og blomster i skogen fiske i sjøen, bade i vannet, sette opp telt og tenne bål. Den sikrer oss muligheten til å ta del av friluftslivets gleder og helsebringende effekter. Den sier også om hvordan vi plikter å vise respekt for og ta hensyn til dyr og planter, andre brukere og de som eier grunnen vi oppholder oss på.

«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» Slik står det i Allemannsrettens hovedregel (friluftslovens §2, første ledd). Fri ferdsel og opphold gjelder stort sett i utmark, men kan også omfatte deler av innmark når det er snø eller jorden er frosset. Allemannsretten ligger som en grunnstein i vår kulturarv. De fleste reglene ble lovfestet under Friluftsloven fra 1957, men har røtter i hvordan vi har brukt naturen i Norge lenge før vi brukte begrepet «friluftsliv».

Her gir vi deg et kort sammendrag da friluftsloven er omfattende, men ønsker du å fordype deg mer kan du klikke deg inn på linkene under artikkelen.

Allemannsretten har tre hovedområder:

  1. Oppholdsrett

oppholdDu kan raste, oppholde deg og overnatte i utmark så lenge det ikke skjer til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. I innmark kreves tillatelse fra eier. Det må ikke settes opp telt under 150 meter fra hus, eller der det kan forstyrre freden til de som bor der. Det skal ikke settes opp telt i mer enn 2 døgn om gangen, med mindre det er avtalt med grunneier, er i høyfjellet eller langt fra bebyggelse. Ta hensyn til jakt.

  1. Ferdselsrett

FerdselAlle kan ferdes til fots (og kjelke osv.) i utmarka hele året, så lenge du tar hensyn og viser varsomhet. Ridning og sykling er også lov, men som hovedregel på sti eller vei. Det vil si at du kan gå hvor du vil der det ikke er dyrka mark, beite, gårdstomt, plantefelt og andre steder som regnes som innmark. Denne retten gjelder ikke for motorisert ferdsel! Du kan gå over deler av innmark som ikke er andres hage, gårdstomt o.l. når bakken er frosset eller snødekt. Det er også viktig å få med seg at enkelte områder er vernet under Naturvernloven, for eksempel grunnet sårbart dyre- eller planteliv.

  1. Høstingsrett

høstingUnder ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Noen arter er sterkt truet og det er viktig å sette seg inn i hvilke arter du ikke kan plukke. Jakt og innlandsfiske er som hovedregel grunneiers rett.

Linker til mer informasjon om allemannsretten:

http://allemannsretten.no

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Allemannsretten/Hva-er-allemannsretten/

http://www.friluftsrad.no/649.Allemannsretten.html

Friluftsrådet for Lindesnesregionen