Brenn bål – bruk hodet!

Fra i dag, 15. april 2016, trer de nye forskriftene om bålbrenning i kraft. Det er fortsatt generelt forbud om å gjøre opp ild i utmark, men regelverket er nå løsere og unntaksvis kan man nå fyre opp der det helt åpenbart ikke er fare for å starte brann. Dette er gode nyheter for friluftslivsfolket. Men vi oppfordrer til å bruke hodet!

Tekst og hovedbilde: Trond Loge og Bjørn Godal, Salten Friluftsråd

Fra 15. april i år gjelder nye regler for bålbrenning
Bål er viktig. Både praktisk, sosialt og mytisk har bålet en sentral plass i vår kultur. Vi har faktisk brent bål så lenge vi har eksistert som egen art. I Norge er retten til å gjøre opp ild en gammel sedvanerett. Som andre allemannsretter er ikke retten til å gjøre opp ild ubegrenset. Forskrift om brannforebygging regulerer denne rettigheten. Inntil i år har det vært forbud mot å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark» mellom 15. april og 15. september, uten tillatelse fra kommunen. Forskriften har ikke hatt noen «det-er-lov-å-bruke-hodet-setning», en setning som sier at det likevel er lov å gjøre opp ild hvis det ikke er brannfare.
Fra i år gjelder nye regler. Forbudsperioden er uendra, men forbudsområdet er utvida fra «i eller i nærheten av skogmark» til «i eller i nærheten av skog og annen utmark».
Den nye forskriften har også med en ny setning: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann». 

Nå er det lov å bruke hodet
Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvida fra et forbud begrensa til «i eller i nærheten av skogmark» til et forbud i all utmark. Forbudet omfatter dermed snaufjell, holmer og strandområder, områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer. Men det er viktig å se det utvida forbudet i sammenheng med det nye unntaket; tillatelsen til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Veilederen til forskriften nevner spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Turbålet er sentralt i norsk friluftsliv. Foto: Harald Solås

Friluftsrådene hilser den nye forskriften velkommen
Å fyre bål er sentralt i norsk friluftsliv, ikke minst i en landsdel der vi har tradisjon for å angi lengden på en tur i antall «kaffekok». Bål til matlaging, bål til kaffe, bål til varme. Bål er stemningsskapende, bål gjør noe med sinnet. For mange har «svartkjelen» fast plass i sekken. Å gjøre opp ild er en umistelig allemannsrett. Det er derfor viktig at lovverket ikke begrenser rettigheten mer enn nødvendig.
Friluftsrådene mener at den nye forskriften er mer fornuftig enn den forrige. Det er langt dette landet. Da Norsk brannvernforening sendte fax til alle landets kommuner 15. april 1997, og minnet om forbudet mot å gjøre opp ild, var snødybden ved værvarslinga i Tromsø 1,93 meter. Tromsø kommune returnerte faxen med følgende påskrift «e det nysnyen eller gammelsnyen dokker e redd førr?»  Mange har ignorert den gamle forskriften og brent seg et kaffebål der de har ment det har vært trygt, uansett årstid. Tidligere forskrift har delvis vært latterliggjort eller oversett. Begge deler er uheldig, både med hensyn til respekten for lov og rett generelt og forebyggende brannvern spesielt. Setningen om rett til å vurdere brannfare hilses derfor velkommen.

«Lovens intensjon er å unngå brann, og det er den som gjør opp ild som har ansvar for at dette skjer forsvarlig, uansett årstid.»

Ny forskrift – nye utfordringer
Lovens intensjon er å unngå brann, og det er den som gjør opp ild som har ansvar for at dette skjer forsvarlig, uansett årstid. Er det fare for brann om vinteren så har du ikke lov å gjøre opp ild. Er det ingen brannfare om sommeren så har du lov å gjøre opp ild.
Å kun formidle det generelle forbudet i sommerhalvåret vil være å formidle en halv sannhet.
I en tabloid tid kan det være en vanskelig balansekunst å formidle det doble budskapet.Dette er en utfordring for både myndigheter, media og frivillige organisasjoner. Barnehager, skoler og hjem har et stort ansvar i å formidle holdninger, ferdigheter og kunnskap om bålets gleder og farer. Å mestre ild kjennetegner det å være menneske.

Lov, forskrift og veileder finner du på nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; www.dsb.no. På nettsiden http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html får du litt hjelp på veien for å vurdere skogbrannfaren.

Aktivitetsdag med historisk preg på Aurebekk!

Oddbjørg Skuland (grunneier) på Aurebekk  har restaurert vannsag og kvernehus og inviterer til aktivitetsdag på Aurebekk i Holum for hele familien, lørdag 30. april klokka 11:00 – 15:00!

PROGRAM:

11.00: Åpning av restaurert vannsag og kvernhus av Ellen Eskeland ved fylkesmannens kontor.

12.00: Demonstrasjon av saga og kvernhuset.

Historisk vandring på gården.

Det blir ellers litt salgsboder og sporløyper med gevinster for barn og voksne.

Ta med stol og matpakke. Vi fyrer opp grillene og bålplassen.

Hjertelig velkommen!

Utekino: Yohan – Barnevandrer

Vil du bli med på vandretur langs barnevandrerstien, utekino og en minikonsert med Alejandro Fuentes? I samarbeid med produsentene av spillefilmen Yohan  – Barnevandrer (Penelope film) og Barnevandrersenteret på Konsmo inviterer Lyngblomsten 4H til Utekino på Bjeddan Gård. 
filmplakat_yohan
Møt opp kl.1800 på Høye i Marnardal (her er det gode parkeringsmuligheter). Herfra vandrer vi på en liten del av den originale barnevandrerstien (ca. 2,4 km). Med oss har vi lokale kjentfolk som forteller underveis opp mot Bjeddan. Her blir det minikonsert og utekino. Etter filmen er ferdig går man samme veien ned.
Sted: Høye i Marnardal
Tidspunkt: Lørdag 23. april, klokka 18:00
Værforbehold: Nei
Ta med: Sitteunderlag, lommelykt, varmt og tørt tøy, egen mat og drikke.
Pris: kr. 100,- pp kontant.
Annen info: Bilveg helt frem ved behov.

Litt om filmen:
Filmen forteller historien om 10 år gamle Yohan, en av de mange barnevandrerne på Sørlandet for over 100 år siden. Filmen hadde premiere på norske kinoer i mars 2010, og er tro mot historiske fakta. Yohan bor på en fattig heigård sammen med foreldre og fire søsken. Han blir tvunget ut på vandring til de rikere gårder øst på Sørlandet og blir gjeter og passer buskapen mot ulv og bjørn og truende mennesker.

Filmen varer ca. 2t 5min, og har aldersgrense 7 år.

Skuespillere: Robin Daniel, Mathilde Berg, Dennis Storhøi, Agnete G. Haaland, Adam Eftevaag, Jørgen Langhelle, Geir Thomassen, Morten Abel, Aylar Lie, Alexander Rybak, Alejandro Fuentes

Ved spørsmål, kontakt Anstein Imeland: tlf. 971 31 007 

Friluftsrådet for Lindesnesregionen