Siste nytt fra FLiR

Allemannsretten i grunnloven

Tekst: Friluftsrådenes Landsforening (www.friluftsrad.no)   Allemannsretten er en bærebjelke i det norske samfunnet, en viktig del av vår identitet og kulturarv. Den har uvurderlig betydning for folks trivsel og helse, er viktig for utmarksnæring... READ MORE